Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019 của Đoàn trường THPT Cẩm Thuỷ 2. Nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và ...